Kích hoạt Microsoft Office 2016 miễn phí không cần sử dụng phần mềm

Các sản phẩm được hỗ trợ:


Thursday January 01, 1970

– Microsoft Office Standard 2016 
– Microsoft Office Professional Plus 2016


Thursday January 01, 1970

Bước 1 :  Sao chép mã sau vào một tài liệu văn bản mới.


Thursday January 01, 1970

Nhấp vào đây để download mã này

Sau đó, bạn tạo một tài liệu văn bản mới.

Bước 2 :  Dán mã vào tệp văn bản. Sau đó lưu nó như là một tập tin thực thi (có tên là "1click.cmd").

Bước 3 :  Chạy tệp bó với tư cách quản trị viên.

Vui lòng chờ…

Làm xong!

Kiểm tra lại trạng thái kích hoạt.

Các bạn mở Word trên thanh Menu bạn chọn FILE >> Account nếu hiện chữ Product Activated là đã kích hoạt thành công.

The post Kích hoạt Microsoft Office 2016 miễn phí không cần sử dụng phần mềm appeared first on Chia sẻ tài liệu SEO hiệu quả.

You may also like...