Nếu thấy lốp xe ô tô của bạn có nhét chai nhựa, đừng chạm vào và hãy báo cảnh sát ngay

Nạn trộm logo, những đồ có giá trị trên xe và thậm chí là cướp xe đang ngày một gia tăng tại nhiều nơi...