Huyền thoại M1nsk tái xuất VN, giá xe mới từ 52 triệu đồng

M1nsk trở lại Việt Nam với 2 sản phẩm D4 125 và X250, giá bán lần lượt là 52 triệu đồng và 99 triệu...