Aegisub – Phần mềm làm phụ đề video cực dễ nhanh chóng

Aegisub | Phần mềm giúp các bạn làm phụ đề cho một video nào đó chuyên nghiệp, như các bạn đã biết một video hát...