Hoành tráng siêu xe: Đại gia đẳng cấp, mua chui lậu thuế

Xe ngoại giao được miễn thuế và hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao khi sử dụng tại Việt Nam, vì vậy không...